Potpisan ugovor o klonskoj selekciji kujundžuše i trnjka

Potpisan je Ugovor o realizaciji projekta klonske selekcije kujundžuše i trnjka. Radi se o dvjema autohtonim sortama u kojima se prepoznaju velike vrijednost za vinogradarstvo imotskoga kraja.

Predsjednik Udruge vinara i vinogradara imotskoga vinogorja „Cvit razgovora” Milan Grabovac istaknuo je kako smatra da je ovo važna stvar za čitavo vinogorje, ali i krajinu. „U prvom redu zahvaljujem gradonačelniku Ivanu Budaliću, predsjedniku Gradskoga vijeća Perici Tucaku i načelnicima ostalih općina uključujući Proložac, Zmijavce, Runoviće i Podbablje, što su prepoznali vrijednost ovoga projekta”, rekao je Grabovac. Dodao je kako smatra da će se, potpisivanjem ovoga ugovora koji se odnosi na idućih 5 godina, uspjeti izolirati najbolji klonovi unutar tih sorti.

Dekan Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Zoran Grgić rekao je da se lako može definirati koja su to područja u cijeloj krajini koja se mogu unaprijediti u vinarstvu. „Ja već vidim jedan prostor koji se može popuniti anketiranjem proizvođača na temu uspjeha i neuspjeha u proizvodnji i unaprjeđenja dohotka”, rekao je.

Gradonačelnik Imotskoga Ivan Budalić naveo je kako je ovo jedan od pozitivnih primjera suradnje Grada s jedinicama lokalne samouprave, ali i udrugama koje rade ozbiljne projekte. „U samom startu smo prepoznali da je to jedan od projekata za budućnost grada, ali i za vinare koji imaju jednu kvalitetnu udrugu i prepoznatljivu manifestaciju koju održavaju svako ljeto. Drago mi je da na ovakvim razinama radimo s fakultetom. Raduje me i da smo vrlo brzo odgovorili na sva pitanja, pa i onaj dio koji se odnosi na financiranje”, rekao je gradonačelnik i dodao kako će Grad i dalje ulagati kroz ovakve i slične primjere, koji će omogućiti da bude što više OPG-ova i ljudi koji će se baviti poljoprivredom.