Poziv na intervju

Na temelju članka 20. stavak 4. u svezi članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem višeg stručnog suradnika za EU projekte – tri izvršitelja u Grad Imotski, objavljuje

Poziv na intervju