Poziv na pisano testiranje

Na temelju čl. 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem višeg stručnog suradnika za EU projekte – tri izvršitelja u Grad Imotski, objavljuje:

Poziv za pisano testiranje

Odluka o valjanim prijavama kandidata