Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN.» br. 86/08 i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu inkasatora/ice…

Poziv na prethodnu provjeru znanja za prijem inkasatora – PDF