Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Na temelju članka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN.» br. 86/08 i 31/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu…

 

Poziv