Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN.» br. 86/08 i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Imotskog objavljuje :

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)