Poziv studentima za dodjelu stipendije

Na temelju članka 45. Statuta Grada Imotskog («Službeni glasnik» br. 2/09, 1/13 , 04/13 5/16- pročišćeni tekst , 2/17- ispravak) ) gradonačelnik Grada Imotskog objavljuje

Poziv studentima za dodjelu stipendije