Poziv za VIII sjednicu gradskog vijeća

Temeljem članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Imotskog («Službeni glasnik» br. 2/09.1/013, 4/013,6/15, 2/17)   s a z i v a m  VIII.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Imotskoga dan 01. veljače 2018. godine, s početkom u 19:00  sati  koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Imotskog.

 

Dokumenti:

Odluka o koeficijentima za obračun plaća

Program potpore de minimis

Program za sadni materijal Imotski

Program za znanstveno istraživanje