Poziv za XII. sjednicu Gradskog vijeća Grada Imotskog

Temeljem članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Imotskog («Službeni glasnik» br. 2/09.1/013, 4/013, 6/15, 2/17) s a z i v a m XII. sjednicu Gradskog vijeća Grada Imotskog

Poziv za XII. sjednicu gradskog vijeća Grada Imotskog

 

Dokumenti:

Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Prijedlog odluke o javnim priznanjima Grada Imotskog za Dan grada 2018. godine

Prijedlog odluke o potpisivanju povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Imotskog i Grada Vukovara

Prijedlog odluke o postavljanju spomenika, spomen-ploča, skulptura, sakralnih obilježja i sličnih predmeta

Prijedlog odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Imotskog

Popis nerazvrstanih cesta

Prijedlog odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti