Poziv za XV.sjednicu Gradskog vijeća Grada Imotskog

 

Temeljem članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Imotskog («Službeni glasnik» br. 2/09.1/013, 4/013, 6/15, 2/17)   s a z i v a m  XV. sjednicu Gradskog vijeća Grada Imotskog

 

[pdf-embedder url=”https://imotski.hr/wp-content/uploads/2018/11/Poziv-za-XV.sjednicu-Gradskog-vijeća-Grada-Imotskog.pdf” title=”Poziv za XV.sjednicu Gradskog vijeća Grada Imotskog”]

 

Dokumenti:

Prijedlog Odluke o izmjeni proračuna Grada Imotskog za 2018. godinu – III IZMJENE

Prijedlog Proračuna Grada Imotskog za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021.

Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Imotskog za 2019. godinu

Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Imotskoga

Prijedlog Odluke o visini naknade za rad gradskih vijećnika Grada Imotskog

Prijedlog Suglasnosti za izmjenu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Imotski

Prijedlog Odluke o ukidanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Imotskom

Prijedlog Odluke obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz gradskog proračuna

Prijedlog Odluke povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Imotskoga

Prijedlog Odluke obavljanja uslužne komunalne djelatnosti

Prijedlog Odluke o prijenosu osnovnih sredstava Komunalnom društvu Grada Imotskoga d.o.o. bez naknade