Radna skupina u povodu izrade Strateškoga plana razvoja Imotskoga

U maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Imotski održana je radna skupina u povodu izrade Strateškoga plana razvoja Grada Imotskoga za razdoblje od 2019. do 2023. godine. Istaknuto je kako je svrha izrada krovnog strateškoga dokumenta za Grad, čiji je krajnji cilj definiranje razvojnih ciljeva i mjera na operativnoj razini čija će realizacija omogućiti dostizanje postavljene vizije.
Proces izrade strategije definiran je kroz 5 koraka; koordinacija izrade Strateškog plana, analiza postojećega stanja i resursne osnove, SWOT analiza, definicija konačne liste projektnih prijedloga te identifikacija razvojne vizije i pripadajućih ciljeva.