Reakcija Grada na medijske napise

Grad Imotski dužan je reagirati na netočne informacije iznesene u članku objavljenom na portalu “Imotske novine” pod naslovom “IMOTSKI Hoće li nepromišljeno gospodarenje otpadom ugroziti UNESCO-ov geopark?”. Naime, u tekstu je, između ostaloga, navedena i rečenica “prikupljanje otpada po tehnološkom procesu predviđa u samom gradu, u krugu zgrade bivšeg Napretka”, koja ne odgovara istini. Grad Imotski je, od poduzeća “Čistoća Imotske krajine” dobio Očitovanje na primjedbu Grada Imotskog u svezi Elaborata gospodarenja otpadom, u kojemu se navodi kako se navedene djelatnosti neće obavljati na spomenutoj lokaciji u samom gradu. Podsjetimo, Grad je već izrazio nezadovoljstvo zbog najava o prikiupljanju i gospodarenju otpadom u samom gradu, a nadležni županijski ured je također odbio dati suglasnost za navedenu djelatnost na spomenutoj lokaciji.