Sjednica gradskog vijeća

Temeljem članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Imotskog («Službeni glasnik» br. 2/09.1/013, 4/013)     s a z i v a m  XVII sjednicu Gradskog vijeća Grada Imotskog za dan 22. prosinca 2014. godine, s početkom u 19,30 sati , koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Imotskog.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d :

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika sa XVI. sjednice gradskog vijeća
 3. Prijedlog Odluke o proračunu Grada Imotskog za 2015.g. i projekcije za 2016.g. i 2017.g.
 4. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2015.g.
 5. Odluka o izmjenama proračuna Grada Imotskog za 2014.g. – II. izmjene
 6. Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2015. – 2017.g.
 7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijske liste grupe birača
 8. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja « Dječjeg vrtića u Imotskom»
 9. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Gradske knjižnice
 10. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta
 11. Prijedlog Programa o socijalnoj skrbi Grada Imotskog za 2015.g.
 12. Prijedlog Programa o školstvu Grada Imotskog za 2015.g.
 13. Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području grada Imotskog za 2015.g.
 14. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.g.
 15. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja u Gradu Imotskom za 2015.g.
 16. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području grada Imotskog za 2015.g.
 17. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.g.
 18. Prijedlog Sporazuma Grad – Impuls sport d.o.o.
 19. Prijedlog Odluke o prihvaćanju plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite
 20. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.g. – druge izmjene
 21. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja u Gradu Imotskom za 2014.g. – prve izmjene
 22. Prijedlog Programa o školstvu Grada Imotskog za 2014.g. – prve izmjene
 23. Prijedlog Programa o socijalnoj skrbi Grada Imotskog za 2014. g. – prve izmjene
 24. Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Grada Imotskog za 2014. g. – prve izmjene
 25. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju ulica i trgova u gradu Imotskom
 26. Prijedlog Odluke o imenovanju ulica i trgova u gradu Imotskom  – pročišćeni tekst

                                                                                          

                                                                                           PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                       Petar Bašić – Markota