Započeli radovi na parkiralištu Doma zdravlja

Započeli su radovi na izgradnji parkirališta u sklopu Doma zdravlja u Imotskom. Radovi su vrijedni milijun i 200 tisuća kuna kuna, a završetak je planiran u roku od 3 mjeseca. Investitori su Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinska županija i Grad Imotski.
Projekt predviđa zamjenu dotrajale konstrukcije parkirnog platoa te pripadajućih pješačkih i zelenih površina sa svim njihovim konstruktivnim dijelovima (nosivi slojevi, potporni zidovi, infrastrukturne instalacije i prometna signalizacija). U sklopu zahvata projekta uređuju se kolne i pješačke prometne površine, odvodnjavanje oborinskih voda, instalacija javne rasvjete te prometna oprema parkirališta. Na parkiralištu je projektnim rješenjem osiguran smještaj ukupno 63 parkirna mjesta, od čega 3 parkirna mjesta za taxi vozila i 3 parkirna mjesta odgovarajućih dimenzija za vozila osoba s invaliditetom. Prostor koji do sada nije bio u funkciji tako će se  privesti svrsi.