Grad Imotski dobio bespovratna sredstva za sanaciju krovišta vrtića

Grad Imotski aplicirao je na Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama i dječjim vrtićima te su mu dodijeljena sredstva u iznosu od 258.499,00 kn, ukupna vrijednost projekta iznosi 624 359,81 kn. Sredstva su dodijeljena namjenski te će biti utrošena za sanaciju krovišta.