Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Imotskog

 

Temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN, broj 153/13)  i  Zaključka gradonačelnika  Grada Imotski od 22. prosinca 2014. godine objavljuje se:

                                                          JAVNA RASPRAVA
                                               o Prijedlogu izmjena i dopuna
                                     Prostornog plana uređenja Grada Imotskog

1. Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Imotskog
održava se u skladu s člankom 94. Zakona o prostornom uređenju (NN, broj 153/13).
2. Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Imotski održat će se
u razdoblju od 08. siječnja 2015. godine do 23.siječnja 2015. godine.
3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana grada
Imotskog bit će izložen na javni uvid u Gradskoj vijećnici grada Imotskog u Imotskom, Ante
Starčevića 23, svakim radnim danom od 09,00 do 13,00 sati.

4. Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Imotskog sa
stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 15. siječnja 2015. godine u 10,00 sati.
5. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u Knjigu prijedloga i primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Imotskog na mjestu javnog uvida, mogu se dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili uputiti u pisanom obliku na adresu Grada Imotskog, Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostornog uređenja, komunalne i stambene poslove i graditeljstva, Ante Starčevića 23, 21260 Imotski.
6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Gradonačelnik:
Ante Đuzel, dipl.iur.