Natječaji za prijem u službu

Na temelju članka 19. st. 1., članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» br. 86/08, 61/11, 04/18.), članka 1. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Imotskog («Službeni glasnik» br. 4/19.) i članka 1. Odluke o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Imotskog («Službeni glasnik» br. 4a/19.), pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela Grada Imotskog objavljuje

Natječaj za prijam u službu „administrativna tajnica“

Natječaj za prijam u službu „viši stručni suradnik za EU projekte“