Novi IBAN (račun) Grada Imotskog od 01.02.2018. godine

Poštovani građani, obavještavamo vas da je Grad Imotski promijenio poslovnu banku te je sada HRVATSKA POŠTANSKA BANKA  poslovna banka Grada Imotskog. Novi IBAN (račun) Grada Imotskog je: HR42 2390 0011 8155 0000 3 i u uporabi je od 01.02.2018. godine. Sve transakcije (uplate i isplate) vezane za Grad Imotski od navedenog datuma trebaju se obavljati preko novog računa, umjesto do tada važećeg IBAN-a: HR04 2500 0091 8155 0000 3