Poziv za IX. sjednicu Gradskog vijeća Grada Imotskog

Temeljem članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Imotskog («Službeni glasnik» br. 2/09.1/013,
4/013, 6/15, 2/17) s a z i v a m IX. sjednicu Gradskog vijeća Grada Imotskog

 

Dokumenti: 

Izmjene i nadopune Statuta 30.01.2018.