Sastanak o gospodarenju šumama

Na sastanku gradonačelnika Imotskoga i načelnika općina Imotske krajine s predstavnicima Uprave Hrvatskih šuma govorilo se o gospodarenju šumama na području Imotske krajine. Naglasak je stavljen na šumske, protupožarne puteve, a dotaknulo se i teme revitalizacije park šume Gaj. Istaknuto je da Hrvatske šume ne mogu intervenirati u šumama u privatnom vlasništvu. Također, naglašeno je kako su izgradnje puteva predviđene godišnjim planovima. Hrvatske šume na području grada Hrvatske šume nisu radile na održavanju protupožarnih puteva u Imotskom. Radovi su obavljeni u Cisti, Lovreću i Prološcu. Za iduću godinu je planirana trasa prema Crvenom jezeru. Načelnici su apostrofirali problem puteva koji u stvarnosti postoje, ali nisu upisani (ulice između privatnih posjeda, koje su uknjižene na Republiku Hrvatsku). Govorilo se i o problemu nekontorliranoga širenja šuma, posebice crnoga bora, što predstavluda opasnost u vidu požara. Gradonačelnik Ivan Budalić se interesirao o tome što se planira učiniti na području oko Crvenoga jezera. Voditelj Šumarije Imotski Živko Bubalo naglasio je kako na području Modrog i Crvenog jezera postoje 2 odjela i kako će se u određenom dijelu biti izvršeno pošumljavanje i to sa sadnicama primorskog i crnog bora te čempresa, dok će se drugi dio sam obnoviti.