Poziv na XVI. sjednicu Gradskog vijeća Grada Imotskog

Temeljem članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Imotskog («Službeni glasnik» br. 2/09.1/013, 4/013, 6/15, 2/17)   s a z i v a m  XVI.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Imotskog za dan 19. prosinca  2018. godine, s početkom u 19:00  sati  koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Imotskog.

[pdf-embedder url=”https://imotski.hr/wp-content/uploads/2018/12/Poziv-1.pdf”]

 

Dokumenti:

Prijedlog Odluke o izmjeni proračuna Grada Imotskog za 2018. Godinu – IV IZMJENE

Program javnih potreba u kulturi za 2018. – I IZMJENE

Program o socijalnoj skrbi za 2018. – I IZMJENE

Program o školstvu za 2018. – I IZMJENE

Prijedlog Proračuna Grada Imotskog za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021.

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Prijedlog programa o socijalnoj skrbi grada Imotskoga za 2019. godinu

Prijedlog programa javnih potreba u športu na području grada Imotskoga za 2019 godinu

Prijedlog programa o školstvu grada Imotskog za 2019. godinu

Program javnih potreba u kulturi na području grada Imotskog za 2019. godinu

Prijedlog Odluka o porezu na visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici

Prijedlog Suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Prijedlog Odluke o suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Prijedlog Odluke o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Imotskoga i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Imotskog

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje

Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ice gradske knjižnice „Don Mihovil Pavlinović“ u Imotskom