Poziv za XIX. sjednicu Gradskog vijeća Grada Imotskog

 

Temeljem članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Imotskog («Službeni glasnik» br. 2/09.1/013, 4/013, 6/15, 2/17)   s a z i v a m  XIX.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Imotskog

 

Poziv za 19 sjednicu

 

Dokumenti:

Prijedlog Odluke o izmjeni proračuna Grada Imotskog za 2019. Godinu – III izmjena

-III Izmjene proračuna 2019 – Opći dio

-III izmjene proračuna 2019 – Posebni dio

Prijedlog Odluke o prihvaćanju „Strateškog plana razvoja Grada Imotskog

-Strateški plan razvoja Grada Imotskog – Finalna verzija

Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Imotskog

Prijedlog Odluka o demografskoj mjeri poticanja mladim obiteljima za izgradnju i adaptaciju kuća na području Grada Imotskoga za 2019. godinu

Prijedlog Odluka o javnim priznanjima Grada Imotskoga

Prijedlog Odluke o sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića te jaslica u školsku godini 2019-2020 za drugo dijete iz iste obitelji koje u isto vrijeme pohađa vrtić

Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Imotskog za Dan Grada 2019. godine

Prijedlog Odluke o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski u Imotskom

Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Imotski u Imotskom