Poziv za XVIII. sjednicu Gradskog vijeća Grada Imotskog

Temeljem članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Imotskog («Službeni glasnik» br. 2/09.1/013, 4/013, 6/15, 2/17)   s a z i v a m  XVIII.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Imotskog

Poziv za 18 sjednicu

 

Dokumenti:

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Imotskoga za 2018. godinu

Prijedlog Odluke o izmjeni proračuna Grada Imotskog za 2019. Godinu – II izmjena

Prijedlog Odluke o usvajanju dokumenta „Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Imotski“

Prijedlog Odluke o prihvaćanju „Opći uvjeti isporuke pružanja usluge parkiranja na uređenim javnim parkiralištima“

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa

Prijedlog Odluke o prihvaćanju „Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa“

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja životinja na području Grada Imotskoga

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

Prijedlog Odluke izmjene i dopune Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Prijedlog Statuta Gradske knjižnice „Don Mihovil Pavlinović“ Imotski (pročišćeni tekst)

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Imotskog

Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Imotskoga za razdoblje 2018.-2023. godine

Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Imotski u Imotskom

Prijedlog Zaključka za mrtvozornika

Odgovor na pitanje vijećnika Nediljka Škeve